Slovar pojmov

V Regulinem Slovarju pojmov boste našli pojasnila številnih izrazov, na katere pogosto naletimo ob prebiranju zakonodaje in predpisov na področjih kot so:
  • varstvo podatkov,
  • digitalna plačila,
  • preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Varstvo podatkov
anonimizacija
glavni sedež upravljalca ali obdelovalca podatkov
osebni podatki
omejitev obdelave osebnih podatkov
predstavnik (upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov)
poslovni subjekt
tretja država
biometrični podatki
kršitev varstva osebnih podatkov
obdelava osebnih podatkov
podatki o zdravstvenem stanju
privolitev posameznika
storitev informacijske družbe
tretja oseba (na področju varstva podatkov)
čezmejna obdelava osebnih podatkov
mednarodna organizacija
obdelovalec osebnih podatkov
podjetje
profiliranje
tehnična sprecifikacija
uporabnik osebnih podatkov
zbirka osebnih podatkov
genetski podatki
nadzorni organ za varstvo podatkov
oblikovanje profilov
povezana družba
psevdonimizacija
tehnični predpis o storitvah
upravljavec osebnih podatkov
zavezujoča poslovna pravila
Digitalna plačila in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
anonimni elektronski denar
finančna institucija
gotovina (ppdft)
kontokorentni odnos
nerezident
sredstvo elektronske identifikacije
distribucijska pot
finančna obveščevalna enota
kreditna obrestna mera
korespondenčni odnos
osebno ime
transakcija (PPDFT)
elektronski denar
forfetiranje
gotovinska transakcija
kreditna institucija
plačilna institucija
uradni osebni dokument
faktoring
gospodarski subjekt
igre na srečo
navidezna banka
plačilni račun
virtualna valuta