Slovar pojmov: Obdelovalec osebnih podatkov

OBDELOVALEC OSEBNIH PODATKOV

Obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.