Slovar pojmov: Transakcija (PPDFT)

TRANSAKCIJA (PPDFT)

»transakcija« je vsak sprejem, izročitev, zamenjava, hramba, razpolaganje ali drugo ravnanje z denarjem ali drugim premoženjem pri zavezancu;