Slovar pojmov: Biometrični podatki

BIOMETRIČNI PODATKI

Biometrični podatki so osebni podatki, ki so rezultat posebne tehnične obdelave v zvezi s fizičnimi, fiziološkimi ali vedenjskimi značilnostmi posameznika, ki omogočajo ali potrjujejo edinstveno identifikacijo tega posameznika (npr. podobe obraza, daktiloskopski podatki – prstni odtisi in podobno).