Slovar pojmov: Osebni podatki

OSEBNI PODATKI

Za osebne podatke šteje katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Pri tem je določljiv posameznik tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja (npr. ime, EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja ali podobna identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator) ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Opozoriti je potrebno tudi, da povezanosti informacije z določljivim posameznikom ne gre gledati preozko oziroma na ravni posameznega uporabnika, temveč na ravni upravljavca. Če torej določene informacije lahko povežemo z uporabnikom na ravni organizacije (čeprav morda zaradi omejitve dostopov tega ne more storiti ravno posamezni uporabnik) ali z uporabo zunaj organizacije dostopnih podatkov, gre za osebne podatke.

Osebni podatki torej niso samo identifikacijski podatki, kot so:

 • osebno ime,
 • rojstni podatki,
 • stalno prebivališče,
 • davčna in EMŠO številka,
 • interne EVI in podobne številke,
 • številke merilnega mesta idr.;

temveč tudi vse informacije v kakršnikoli obliki, ki so preko teh podatkov povezane z določljivimi posamezniki, kot so:

 • kadrovske evidence,
 • finančni podatki,
 • merilni podatki,
 • dokumenti,
 • avdio in video posnetki.