Slovar pojmov: Distribucijska pot

DISTRIBUCIJSKA POT

Distribucijska pot je mreža posameznikov oziroma organizacij, udeleženih v dobavi proizvoda ali storitve končnemu uporabniku.