Slovar pojmov: Omejitev obdelave osebnih podatkov

OMEJITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Omejitev obdelave osebnih podatkov pomeni, da se shranjeni osebni podatki označijo, da se omeji njihova nadaljnja obdelava.