Slovar pojmov: Povezana družba

POVEZANA DRUŽBA

Povezana družba pomeni obvladujočo družbo in njene odvisne družbe.