Slovar pojmov: Gotovinska transakcija

GOTOVINSKA TRANSAKCIJA

Gotovinska transakcija je vsak sprejem, izročitev ali zamenjava gotovine, pri čemer zavezanec od stranke fizično sprejme gotovino oziroma stranki fizično izroči gotovino v posest in razpolaganje.