Slovar pojmov: Psevdonimizacija

PSEVDONIMIZACIJA

Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Več o psevdonimizaciji v eSeminarju
»Uvod v varstvo podatkov«.