Slovar pojmov: Podjetje

PODJETJE

Podjetje pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njeno pravno obliko, vključno s partnerstvi ali združenji, ki redno opravljajo gospodarsko dejavnost.

Primeri poslovnih subjektov so samostojni podjetniki, gospodarske družbe (d.o.o., d.d., d.n.o., k.d.d.) in njihova združenja, če opravljajo gospodarsko dejavnost.

V Sloveniji so podjetja vpisana v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi AJPES.