Slovar pojmov: Genetski podatki

GENETSKI PODATKI

Genetski podatki so osebni podatki v zvezi s podedovanimi ali pridobljenimi genetskimi značilnostmi posameznika, ki dajejo edinstvene informacije o fiziologiji ali zdravju tega posameznika in so zlasti rezultat analize biološkega vzorca zadevnega posameznika.