Slovar pojmov: Plačilna institucija

PLAČILNA INSTITUCIJA

Plačilna institucija je pravna oseba, ki je pridobila dovoljenje nadzornega organa (npr. Banke Slovenije) za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.