Slovar pojmov: Mednarodna organizacija

MEDNARODNA ORGANIZACIJA

Mednarodna organizacija je organizacija ali njena podrejena telesa, ki jih ureja mednarodno javno pravo (npr. Združeni narodi in z njimi povezane organizacije) ali kateri koli drugo telo, ustanovljeno z mednarodno pogodbo ali sporazumom med dvema ali več državami.