Slovar pojmov: Tretja država

TRETJA DRŽAVA

Tretja država je v predpisih Evropske unije katerakoli država, ki ni članica Evropske unije.