Slovar pojmov: Faktoring

FAKTORING

Faktoring je izraz, ki označuje odkup terjatev z regresom ali brez njega.