Slovar pojmov: Glavni sedež upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov

GLAVNI SEDEŽ UPRAVLJAVCA ALI OBDELOVALCA OSEBNIH PODATKOV

Glavni sedež pomeni v zvezi z upravljavcem, ki ima sedeže v več kot eni državi članici, kraj njegove osrednje uprave v Evropski uniji ali, kadar se odločitve o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov sprejemajo na drugem sedežu upravljavca v Evropski uniji in ima ta sedež pooblastila za izvajanje takih odločitev, sedež, ki sprejema take odločitve.

Glavni sedež pomeni v zvezi z obdelovalcem, ki ima sedeže v več kot eni državi članici, kraj njegove osrednje uprave v Evropski uniji ali, če obdelovalec nima osrednje uprave v Evropski uniji, sedež obdelovalca v Evropski uniji, kjer se izvajajo glavne dejavnosti obdelave v okviru dejavnosti sedeža obdelovalca, kolikor za obdelovalca veljajo posebne obveznosti iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.