Slovar pojmov: Oblikovanje profilov

OBLIKOVANJE PROFILOV

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom. O oblikovanju profilov oziroma profiliranju govorimo predvsem, če gre za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja nekega posameznika.