Slovar pojmov: Čezmejna obdelava osebnih podatkov

ČEZMEJNA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Čezmejna obdelava osebnih podatkov ima lahko dva pomena. Lahko pomeni obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v Evropski uniji v okviru dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi članici, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici.

Lahko pa pomeni tudi obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v Evropski uniji v okviru dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v več kot eni državi članici.