Slovar pojmov: Kršitev varstva osebnih podatkov

KRŠITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni vsako kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.