Slovar pojmov: Sredstvo elektronske identifikacije

SREDSTVO ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE

Sredstvo elektronske identifikacije pomeni materialno in/ali nematerialno enoto, ki vsebuje identifikacijske podatke osebe in se uporablja za avtentikacijo pri spletnih storitvah.