Slovar pojmov: Storitev informacijske družbe

STORITEV INFORMACIJSKE DRUŽBE

Storitev informacijske družbe je storitev, ki se običajno opravi odplačno, na daljavo, elektronsko in na posamezno zahtevo prejemnika storitev.

Na daljavo pomeni, da se storitev opravi, ne da bi bile stranke sočasno navzoče.

Elektronsko pomeni, da se storitev pošlje na začetnem kraju in sprejme na cilju z elektronsko opremo za obdelavo (skupaj z digitalnim zgoščevanjem) in shranjevanje podatkov ter se v celoti prenaša, pošilja in sprejema po žici, radijsko, z optičnimi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi.

Na zahtevo prejemnika storitev pomeni, da se storitev opravi s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.