Slovar pojmov: Zbirka osebnih podatkov

ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV

Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili. Niz podatkov je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.