Slovar pojmov: Tretja oseba (na področju varstva osebnih podatkov)

TRETJA OSEBA (NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV)

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.