Slovar pojmov: Gospodarski subjekt

GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt je skupno poimenovanje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov /Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1) in zadrug (Zakon o zadruga – ZZad).