Slovar pojmov: Poslovni subjekt

POSLOVNI SUBJEKT

Poslovni subjekt je fizična ali pravna oseba ali državni organ ali občinski organ ali drug organ ali organizacija, ki opravlja gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, ne glede na njeno pravno obliko, vključno s partnerstvi ali združenji, ki redno opravljajo dejavnost.

Primeri poslovnih subjektov so samostojni podjetniki, gospodarske družbe (d.o.o., d.d., d.n.o., k.d.d.), javni in zasebni zavodi, društva, državni in občinski organi ter druge organizacije.

V Sloveniji so poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi AJPES.