Slovar pojmov: Finančna obveščevalna enota

FINANČNA OBVEŠČEVALNA ENOTA

Finančna obveščevalna enota je v vsaki državi osrednji nacionalni organ za sprejemanje in analiziranje sumljivih transakcij in drugih informacij o sumih pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ter o sumih financiranja terorizma in za posredovanje rezultatov analiz drugim pristojnim organom.

 

V Sloveniji je to Urad RS za preprečevanje pranja denarja, organ v sestavi Ministrstva za finance.