Slovar pojmov: Uporabnik osebnih podatkov

UPORABNIK OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

Za uporabnika osebnih podatkov se ne šteje javni organ, ki prejme osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu z veljavnimi predpisi.