Slovar pojmov: Gotovina (PPDFT)

GOTOVINA (PPDFT)

Na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma kot gotovina po slovenski zakonodaji štejejo samo bankovci ali kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo.

 

Po definiciji iz prava Evropske unije pa gotovina poleg bankovcev in kovancev, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo,  pomeni tudi prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila.