Slovar pojmov: Predstavnik (upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov)

PREDSTAVNIK (UPRAVLJAVCA ALI OBDELOVALCA OSEBNIH PODATKOV)

Predstavnik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo pisno imenuje upravljavec ali obdelovalec iz tretje države in ki predstavlja upravljavca ali obdelovalca v zvezi z njegovimi obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.