Slovar pojmov: Elektronski denar

ELEKTRONSKI DENAR

Elektronski denar je shranjena denarna vrednost v obliki terjatve imetnika elektronskega denarja do izdajatelja elektronskega denarja, ki:

–  je v elektronski obliki, vključno z magnetno,

–  jo izda izdajatelj elektronskega denarja na podlagi prejema denarnih sredstev za namen izvrševanja plačilnih transakcij, in

–  jo kot plačilno sredstvo sprejme oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja.