Delodajalec lahko preveri pornografijo na službenem računalniku

Evropsko sodišče za človekove pravice (Strasbourg)

Zaposleni francoskih železnic (SNCF) je izgubil tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice glede zatrjevane kršitve svojih pravic, ko je delodajalec na njegovem službenem računalniku vpogledal v zasebne datoteke, ki so vsebovale pornografijo.

V sodbi senata z dne 22.02.2018 je Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru Libert proti Franciji razsodilo, da ni šlo za kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja). Delavec SNCF (francoska nacionalna železniška družba) po imenu Eric Libert je tožil zaradi po njegovem nezakonite odpovedi, ki jo je dobil potem, ko je leta 2007 delodajalec na njegovem službenem računalniku odkril shranjevanje pornografskih datotek in ponarejenih potrdil za tretje osebe.

Sodišče je ugotovilo, da je delodajalec zasledoval zakoniti cilj varstva pravic delodajalca, ko je želel preveriti izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti s strani zaposlenega delavca.

Sodišče je ugotovilo, da francoska zakonodaja vključuje mehanizem varstva zasebnosti, ki omogoča delodajalcem da odprejo strokovne datoteke, čeprav niso mogli prikriti datoteke, ki so bile identificirane kot biti osebno. Te vrste datotek lahko odpirajo le v prisotnosti zaposlenega. Domača sodišča so odločila, da omenjeni mehanizem ne bi preprečil, da bi delodajalec odprl sporne datoteke, ker niso bile ustrezno označene kot zasebne. Nazadnje je Sodišče menilo, da so nacionalna sodišča pravilno ocenila trditev tožeče stranke o kršitvi njegove pravice do spoštovanja zasebnosti.