Šola na Poljskem nezakonito uporabljala prstne odtise učencev

School in Poland

Šola v Gdansku na Poljskem je bila kaznovana z globo v višini 4.600 EUR (PLN 20 000), ker je v neskladju s Splošno uredbo o varstvu podatkov obdelovala biometrične podatke. Šola je namreč uporabljala prstne odtise 680 učencev za evidentiranje pri šolski prehrani od leta 2015 dalje.

Šola v Gdansku na Poljskem je bila kaznovana z globo v višini 4.600 EUR (PLN 20 000), ker je v neskladju s Splošno uredbo o varstvu podatkov obdelovala biometrične podatke. Šola je namreč uporabljala prstne odtise 680 učencev za evidentiranje pri šolski prehrani od leta 2015 dalje.

Šola je ob uvedbi sistema sicer pridobila privolitve staršev, vendar je nadzorni organ ocenil, da je šlo za nepotrebno in diskriminatorno obdelavo biometričnih podatkov. Evidentiranje šolske prehrane je bilo mogoče urediti tudi z bolj sorazmernim ukrepom. Prav tako je nadzorni organ ugotovil, da so bili učenci, ki biometrične identifikacije niso uporabljali, diskriminirani in vedno poslani na konec čakalne vrste.

Zaradi edinstvene in trajne narave biometričnih podatkov, ki se s časom ne spreminjajo, je potrebno glede njihove uporabe še posebna pozornost. Biometrični podatki imajo posebno mesto pri obravnavi temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zato zahtevajo še posebej skrbno obravnavo,

Privolitev ni vedno ustrezna pravna podlaga za obdelavo podatkov. Še posebej je potrebno biti pozoren pri obdelavo posebej varovanih podatkov (npr. biometričnih) ter v okoljih, kjer je prostovoljna narava privolitve lahko vprašljiva (šola, služba).