Irsko sodišče na koncu pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu in omejitvi pravice do izbrisa; Googlov iskalnik ne izvaja uredniške politike

Irsko sodišče je na drugi stopnji potrdilo odločitev Irskega Informacijskega pooblaščenca in s tem tudi Googla, ki pravice do pozabe ni priznal irskemu lokalnemu politiku, ki ga je zmotilo, da je bilo mogoče na družbenem omrežju Reddit najti oznako, da gre za homofobnega kandidata.

Google mesečno prejme na tisoče zahtev glede pravice do pozabe. To pravico, ki jo je v Evropski uniji že leta 2014 priznalo Sodišče EU v Luksemburgu in zatem kot pravico do izbrisa podatkov leta 2018 uzakonila tudi Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), priznava tudi vse več drugih držav. Google je tako moral umakniti iz svojih indeksov že več kot 800.000 spornih spletnih strani.

Preden Google posamezniku ustreže in dovoli izbris, preveri utemeljenost in sorazmernost glede na pravico javnosti do obveščenosti. Irski lokalni politik Mark Savage je očitno usmerjen proti gejem ter je javno omenjal, da ponižujejo institut zakonske zveze. Vendar ga je zmotilo, da so ga označili kot sovražnika homoseksualnih ljudi, saj po njegovem nasprotovanje oziroma »gnus« še ni sovraštvo. Google je zahtevo zavrnil zaradi javnega interesa do obveščenosti javnosti.

Irski Informacijski pooblaščenec je dal prav Googlu, sodišče na prvi stopnji pa posamezniku. Bistveno vprašanje je bilo, ali gre za objavo dejstev ali mnenja (naslov članka namreč ni bil v narekovajih). Sodišče prve stopnje je zato ugodilo posamezniku, vendar je na podlagi pritožbe sodišče druge stopnje razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in vrnilo veljavo izvirni določitvi Informacijskega pooblaščenca.

Višje sodišče je namreč menilo, da je nižje sodišče napačno razsojalo predvsem glede naslova in ne celotne objave. Iz celotne objave je bilo namreč jasno, da gre za mnenje pisca in ne za objavo dejstev. Ker se pravica do izbrisa nanaša le na podatke, torej dejstva in ne mnenja, je zahtevo posameznika na koncu zavrnilo. Google je namreč samo iskalnik in ne izvaja uredniške politike ter se zato od Googla ne sme zahtevati, da določene naslove opremi z narekovaji in jih tako jasneje označi kot mnenja, če tega ni v izvirnih prispevkih, ki jih njegov iskalnik indeksira.