Hekerji ukradli in razkrili številne podatke o usposabljanju policistov in FBI agentov v ZDA

Spomladi leta 2018 je bila na spletu objavljena obsežna podatkovna zbirka organizacije ALERRT (Advanced Law Enforcement Rapid Response Training), ki pod okriljem državne univerze v Teksasu po celotnih ZDA skrbi za usposabljanja policistov, agentov za nadzor meje, agentov FBI in drugih pripadnikov ameriških varnostnih sil glede odzivanja na strelske in podobne teroristične napade.

Glede na podatke v razkriti zbirki je bila očitno ukradena aprila 2017 in leto kasneje objavljena na spletu, kjer so jo prvi opazili v Novi Zelandiji. Javno so bili objavljeni podatki več kot 114.000 policistov in agentov, ki so se udeležili različnih usposabljanj. Hekerji niso objavili samo podatkov o udeležencih in organizacijah, kjer so zaposleni, temveč v nekaterih primerih tudi njihove kontaktne podatke ali celo domače naslove.

Razkritih je bilo tudi veliko število elektronskih sporočil, v katerih so udeleženci z organizatorji in inštruktorji izmenjevali podatke o svojih praksah, izkušnjah in tudi ranljivostih oziroma pomanjkljivostih, ki jih še posebej skrbijo (npr. da v kraju sploh nimajo organizirane specialne policijske enote ali da različne agencije ne sodelujejo dovolj in tudi nimajo skupnih usposabljanj ter podobno).