Vlada potrdila predlog ZVOP-2 in ga poslala v državni zbor

Slovenska vlada

Vlada je na današnji seji potrdila nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga poslala v Državni zbor v obravnavo po nujnem postopku.

Vloženi predlog zakona je minimalno izboljšan (manj razlik pri slovenskih definicijah glede na uredbo), ni pa bistvenih sprememb od zadnjega predloga.

Predlog zakona je sicer še vedno precej neusklajen med različnimi deležniki (celo ministrstvi) in je pričakovati precej amandmajev in posledično spreminjanja predloga zakona pred sprejemom oziroma težave s sprejemom zakona.