Načelo poštenosti

Načelo poštenosti

Poštena obdelava podatkov pomeni, da se podatki ne obdelujejo za javnosti prikrite ali drugače nezdružljive namene.

Omogoča, da posamezniki lahko dejansko ocenijo ali lahko prostovoljno sodelujejo pri obdelavi svojih osebnih podatkov oziroma temu zakonito ugovarjajo.

Pomeni tudi, da se osebni podatki obdelujejo na pregleden način (preglednost) ter da se obdelujejo v najmanjši možni meri (minimizacija).

Previous

Next