Načela varstva podatkov

Načela varstva podatkov

Varstvo podatkov temelji na načelih, ki definirajo in usmerjajo celoten sistem potrebnih ocen, odločitev, postopkov in ukrepov za varstvo podatkov.

Nekatera od teh načel so formalno definirana v posameznih določbah evropskih in slovenskih predpisov, nekatera pa izhajajo iz splošnih ustavnopravnih načel ter obsežne sodne in uprave prakse (mnenj upravnih nadzornih organov) na ravni posameznih držav članic in na evropski ravni (v začetku predvsem Sveta Evrope, vse bolj pa tudi Evropske unije).

V nadaljevanju boste spoznali bistvena načela varstva podatkov.