Uvod

VLOGA PRIJAVNE SLUŽBE V DIGITALNEM SVETU

Napredek tehnologije in posledična uveljavitev digitalnega poslovanja sta fizičnim in pravnim osebam omogočila, da iz domačega osebnega računalnika uporabljajo različne državne in druge spletne portale oz. njihove storitve, za katerih uporabo je obvezna pridobitev digitalnega potrdila, s katerim osebe dokazujejo svojo istovetnost.

Prijavna služba je prvi korak imetnika k pridobitvi kvalificiranega digitalnega potrdila, zato je pomembno, da bodočega imetnika seznani s postopkom pridobitve in kasnejše uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila. Poleg tega je vloga prijavne službe v postopku izdaje kvalificiranega digitalnega potrdila izrednega pomena, saj je pooblaščena oseba prijavna službe edina, ki lahko fizično preveri istovetnost fizične oz. pravne osebe in s tem prepreči morebitne zlorabe.

Kot že omenjeno, mora pooblaščena oseba prijavne službe bodočemu imetniku digitalnega potrdila nuditi informacije, ki mu bodo nudile osnovno znanje za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Med dokumenti, s katerimi je potrebno seznaniti bodočega imetnika, je gotovo politika ponudnika storitev zaupanja (ang. Trust Service Provider), ki izda digitalno potrdilo. Imetnika digitalnega potrdila potrebno napotiti tudi na spletišče ponudnika storitev zaupanja, kjer lahko dobi več informacij o njegovem delovanju.

Za podrobnejšo razlago delovanja in uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil si oglejte seminar »Uvod v elektronske podpise in žige”.

Glavna in najpomembnejša vloga pooblaščenih oseb v prijavni službi je, da sprejemajo vloge za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil in osebno ter z uporabo uradnih dokumentov s fotografijo imetnika zanesljivo ugotovijo istovetnost oseb ter zbirajo in sporočajo tiste podatke o osebah, ki so potrebni za izdajo kvalificiranega potrdila overitelja.

Poleg preverjanja istovetnosti, pa mora biti pooblaščena oseba pozorna tudi na morebitne ponarejene dokumente, ki prav tako omogočajo zlorabo. V primeru, da pooblaščena oseba ugotovi, da oseba dokazuje istovetnost s ponarejenim dokumentom ali da ugotovi neistovetnost osebe, mora zahtevek za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila zavrniti.

Prijavna služba overitelja mora sporočati pridobljene podatke o osebah drugim službam overitelja na način, kot je to predpisano za zavarovanje osebnih podatkov z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.