Identifikacijski znaki pravnih in fizičnih oseb v pravnem prometu v nekaterih drugih državah

Identifikacijski znaki pravnih in fizičnih oseb v pravnem prometu v nekaterih drugih državah

Da ima tuja gospodarska družba status pravne osebe, mora biti v svoji državi registrirana pri pristojnem organu, kar dokazuje njen obstoj in delovanje ter njen status oziroma pravno obliko.

V zvezi z statusom gospodarskih družb poznajo večinoma tudi druge države sodni, poslovni ali soroden register (v Italiji npr. obstaja t. i. poslovni register (Registro delle imprese), švicarska podjetja so registrirana v trgovinskem registru (Handelsregister), nemška v sodni register (Handelsregister)), ki tako kot pri nas izkazuje potrebne osnovne podatke o nazivu, obliki, delovanju in zastopanju družbe.

 

AJPES ponuja storitev Evropski poslovni register – informacijski sistem, preko katerega države članice zagotavljajo podatke. Trenutno je v sistem vključenih 27 evropskih držav, vendar pa se register širi.

Povezava do registra – https://www.ajpes.si/Registri/Evropski_poslovni_register/Splosno

Tujci z našo davčno številko so lahko zastopniki podjetja. Glede identifikacije je potreben osebni dokument in sicer za državljane EU zadostuje osebna izkaznica, za ostale pa potni list.

 

Pri izdajanju kvalificiranih digitalnih potrdil tujim pravnim osebam, brez da bi bilo zastopniku tuje pravne osebe potrebno biti osebno prisoten pri prijavni službi ponudnika storitev zaupanja, je pri postopku izdaje potrebno sodelovanje notarja ali drugega pristojnega organa, ki poskrbi za overitev podpisa zastopnika na potrebni dokumentaciji.

 

Pri tem je potrebno omeniti, da imajo države notarsko službo urejeno različno. Pri nas poznamo t. i. latinski tip notariata, katerega pozna tudi večina drugih svetovnih držav. V nekaterih drugih državah pa je notarska služba urejena drugače. V npr. ZDA in v Kanadi poznajo t. i. javne notarje, ki imajo precej manj pooblastil kot notarji, ki jih poznamo pri nas, poleg tega imajo tudi njihove overitve nekoliko drugačen pravni pomen.

 

Pred izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila osebi iz tuje države zato svetujemo, da preverite, kateri notarski organ je pristojen za overjanje podpisov v tej državi, poleg tega pa bo v vsakem primeru potrebno pridobiti tudi nadoveritev, t. i. apostil, za izdajanje teh pa so v tujih državah pristojni različni organi.