Psevdonimizacija in anonimizacija

Psevdonimizacija in anonimizacija

S pojmom osebnih podatkov sta povezana tudi pojma »psevdonimizacija« in »anonimizacija« podatkov.

Psevdonimizacija
pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Anonimizacija
pomeni razosebljenje podatkov, torej sprememba podatkov do te mere, da jih z razumnimi metodami in stroški ni več mogoče povezati z določljivim posameznikom.

Previous

Next