Pravica dostopa do osebnih podatkov

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da ima posameznik pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabniki podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje).

Previous

Next