Pravica do izbrisa

Pravica do izbrisa

Pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, je ena od novosti uredbe GDPR in pomeni, da ima posameznik pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno).

Previous

Next