Pravica do informacij

Pravica do informacij

Pravica do informacij je pravica do obveščenosti o obdelavi osebnih podatkov, kar pomeni, da ima vsak posameznik pravico od upravljavca podatkov dobiti pregledne informacije o tem kdo obdeluje njegove podatke, kakšen je namen njihove obdelave, kdo jih uporablja in kako dolgo se ti podatki hranijo, seznanjen pa mora biti tudi z načini za uresničevanje svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca.

Previous

Next