Osebni podatki

Osebni podatki

Definicija osebnih podatkov je izredno široka – »osebni podatek« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Gre torej za kakršnokoli informacijo v kakršnikoli obliki:

 • podatek ali niz podatkov,
 • dokument,
 • tabela,
 • fotografija,
 • avdio zapis,
 • video zapis in podobno.

Čeprav se zaradi lažje obdelave večja pozornost namenja elektronski obliki in strukturiranim zbirkam podatkov, definicija obsega tudi vse informacije na papirju ali v kakšni drugi obliki zapisa (npr. mikrofilm).

Takoj, ko je določena informacija povezana z določenim ali določljivim posameznikom, velja za osebni podatek in mora biti kot takšna tudi varovana.

Pri tem šteje za določljivega posameznik tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Pojem določljivosti je zato zelo odvisen od konteksta (npr. Janez Novak glede na pogostost osebnega imena v Sloveniji ni določljiv posameznik, v določenem podjetju pa je zelo verjetno povsem določljiv).

Opozoriti je potrebno tudi, da povezanosti informacije z določljivim posameznikom ne gre gledati preozko oziroma na ravni posameznega uporabnika, temveč na ravni upravljavca. Če torej določene informacije lahko povežemo z uporabnikom na ravni organizacije (čeprav morda zaradi omejitve dostopov ne ravno posamezni uporabnik) ali z uporabo zunaj organizacije dostopnih podatkov, gre za osebne podatke.

Osebni podatki torej niso samo identifikacijski podatki, kot so:

 • osebno ime,
 • rojstni podatki,
 • stalno prebivališče,
 • davčna in EMŠO številka,
 • interne EVI in podobne številke,
 • številke merilnega mesta idr.;

temveč tudi vse informacije v kakršnikoli obliki, ki so preko teh podatkov povezane z določljivimi posamezniki, kot so:

 • kadrovske evidence,
 • finančni podatki,
 • merilni podatki,
 • dokumenti,
 • avdio in video posnetki.

Previous

Next