Načelo zakonitosti

Načelo zakonitosti

Obdelava podatkov mora vedno temeljiti na eni izmed zakonsko določenih podlag za njihovo konkretno obdelavo.

Osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Zato morajo biti za vsako obdelavo jasno in skladno z veljavnimi predpisi določeni nameni obdelave osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, ki naj bi se obdelovale, ter rok hrambe, arhiviranja ali izbrisa podatkov.

Pomemben element je tudi sposobnost upravljavca, da lahko dokaže zakonitost svojih obdelav osebnih podatkov in v ta namen vodi predpisano dokumentacijo.

Previous

Next