Načelo vgrajene in privzete zasebnosti

Načelo vgrajene in privzete zasebnosti

Upravljavec podatkov mora upoštevati najnovejši tehnološki razvoj, stroške izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave podatkov. Prav tako mora upoštevati tudi tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, ki so povezana z obdelavo in se razlikujejo po verjetnosti in resnosti.

Upravljavec tako v času določanja sredstev obdelave kot tudi v času same obdelave izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe (npr. psevdonimizacija), ki zagotavljajo učinkovito izvajanje načel varstva podatkov, ter v obdelavo vključi potrebne zaščitne ukrepe, da se izpolnijo zahteve uredbe in zaščitijo pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

V skladu z načelom vgrajene in privzete zasebnosti upravljavec poskrbi za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo, da se privzeto obdelajo samo tisti osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. Ta obveznost se nanaša na količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost. S takšnimi ukrepi se zagotovi zlasti to, da osebni podatki niso samodejno dostopni nedoločenemu številu posameznikov brez posredovanja zadevnega posameznika.

Previous

Next