Načelo sorazmernosti

Načelo sorazmernosti

Vsak poseg v pravno varovano (človekovo) pravico mora biti najprej dopusten – obstajati mora ustavno in zakonsko dopusten cilj, vsaka takšna omejitev pa mora prestati tudi test sorazmernosti (več o tem v nadaljevanju).

Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo tako, da je spoštovan zakoniti in zastavljeni cilj njihove obdelave.

Previous

Next