Načelo minimizacije

Načelo minimizacije

Osebni podatki bi morali biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (t. i. »najmanjši obseg podatkov«). Zato je nujno zagotoviti, da je obdobje hrambe osebnih podatkov omejeno na najkrajše mogoče obdobje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če namena obdelave ne bi bilo mogoče razumno doseči z drugimi sredstvi.

Za zagotovitev, da se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, mora upravljavec določiti roke hrambe oziroma roke za izbris ali občasno preverjanje.

Previous

Next