Apostille

Apostille je po podatkih e-uprave potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga ali pečata na lsitini.

Opravi jo pristojni organ države izvora listine, ki se bo uporabljala v drugi državi in se ne navezuje na vsebino same listine.

Apostille lahko izda le pristojni organ države, ki je lsitino izdala za uporabo v drugi članici haaške Konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin.

Previous

Next